บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด

"บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด" เป็นโรงงานที่ผลิตไม้ยางพาราแปรรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมงานเฟอร์นิเจอร์และงานประกอบพาเลท เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

ผลิตภัณฑ์ของเรา