บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด

"บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2544 ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณวีระชัย เหล่าฤทธิไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป โดยมีสินค้า ดังต่อไปนี้ ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ไม้ประกอบพาเลท ไม้ประกอบลัง ฟืนปีกไม้ เศษไม้และขี้เลื่อย