ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์

牌号
เกรด
尺寸
ขนาด
厚度(英寸)
หนา(นิ้ว)
宽度(英寸)
กว้าง(นิ้ว)
长度(M)
ยาว(M)
AB 2.375" (65 mm) 2.375,3''4 1.10,1.30
AB 2" (55 mm) 2,2.5,3,3.5,4 1.10,1.30
AB 1.75" (50 mm) 1.72,3,3.5,4,5 1.10,1.30
AB 1.5" (44  mm) 1.5,2,2.5,3,3.5,4 1.10,1.30
AB 1" (30 mm) 1.5,2,2.5,3,3.5,4 1.10,1.30
AB 0.75"(24-25 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
AB 0.5" (20-21 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
AB 0.5"(20-21 mm) 1.5,1.75 1.10,1.30