ไม้ประกอบพาเลท

牌号
เกรด
尺寸
ขนาด
厚度(英寸)
หนา(นิ้ว)
宽度(英寸)
กว้าง(นิ้ว)
长度(M)的
ยาว(M)
C 1.5 (44 mm) 2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 1.25 (35-36  mm) 3 1.30
C 1 (30 mm) 2,2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 0.75 (24-25 mm) 2,2.5,3 1.0,1.10,1.30
C 0.625 (20-21 mm) 2,2.5,3,4 1.0,1.10,1.30
C 0.625 (20-21 mm) 1.5,1.75 1.10,1.30
C มีเปลือก 0.625 (18-19 mm) 2 1.10,1.30
C 0.5 (15-16 mm) 1.5,2,2.5,3 1.10,1.30