ไม้ขนาดสั้น

เกรด ขนาด
หนา(นิ้ว) กว้าง(นิ้ว) ยาว(M)
AB 1 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
AB 0.75 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 1 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 0.75 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 0.5 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50