ไม้ขนาดสั้น

牌号
เกรด
尺寸
ขนาด
厚度(英寸)
หนา(นิ้ว)
宽度(英寸)
กว้าง(นิ้ว)
长度(M)的
ยาว(M)
AB 1 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
AB 0.75 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 1 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 0.75 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50
C 0.5 2,2.5,3 0.30,0.40,0.50